"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Oznámenie
MUDr. Ivan Juršík praktický lekár...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre...

Oznámenie
Dňa 08.10.2018 o 18,00 hod. v...

Výkup papiera
VÝKUP PAPIERA Zbierajú sa noviny, časopisy,...

OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu
pre voľby do orgánov samosprávy...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 46, 47, 48


Najnovšie príspevky vo fóre
sona1611:
post img Oznámenie
Čas: 10.10. 18 - 16:12
sona1611:
post img Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Čas: 08.10. 18 - 20:22
sona1611:
post img Oznámenie
Čas: 03.10. 18 - 15:10
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Oznámenie

Dňa 04.06.2018 o 18,00 hod.
v kancelárii OcÚ
sa uskutoční
zasadnutie obecného zastupiteľstva
s nasledovným programom:


1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Návrh záverečného účtu za rok 2017
5. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017
6. Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
7. Výročná správa obce za rok 2017
8. Čerpanie a úprava rozpočtu za I.Q.2018
9. Predaj nehnuteľného majetku obce
10. Rôzne – Dedina ožíva
11. Diskusia
12. Záver


Zasadnutie OZ je verejné.


Vložené: Ut Máj 29, 2018 1:39 pm | Autor: sona1611 | Odpovede (0) - reagujte, diskutujte