"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Zber elektroodpadu
Oznámenie Firma Brantner dňa 13.08.2018 uskutoční zber...

Prerušenie distribúcie elektriny
O Z N Á M...

Oznam
MUDr. Ivan Juršík praktický lekár...

Zasadnutie OcZ 11.7.2018 o 18:00
O z n á m...

Dedina ožíva XV. ročník

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 44, 45, 46


Najnovšie príspevky vo fóre
Lukáš Kiš:
post img Zber elektroodpadu
Čas: 06.08. 18 - 13:06
Lukáš Kiš:
post img Prerušenie distribúcie elektriny
Čas: 06.08. 18 - 13:06
sona1611:
post img Oznam
Čas: 02.08. 18 - 09:22
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Oznámenie

Dňa 04.06.2018 o 18,00 hod.
v kancelárii OcÚ
sa uskutoční
zasadnutie obecného zastupiteľstva
s nasledovným programom:


1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Návrh záverečného účtu za rok 2017
5. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017
6. Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
7. Výročná správa obce za rok 2017
8. Čerpanie a úprava rozpočtu za I.Q.2018
9. Predaj nehnuteľného majetku obce
10. Rôzne – Dedina ožíva
11. Diskusia
12. Záver


Zasadnutie OZ je verejné.


Vložené: Ut Máj 29, 2018 1:39 pm | Autor: Lukáš Kiš | Odpovede (0) - reagujte, diskutujte