"Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka..."
 

Oznamy

Upozornenie a výzva
Okresný úrad pozemkový a lesný...

Oznámenie
Dňa 04.06.2018 o 18,00 hod. v...

Vatra 2018
Oznamujeme Vám, že na počesť...

Oznámenie
Pošta Teplý Vrch oznamuje zmenu...

Oznámenie
VÝKUP PAPIER Zbierajú sa noviny, časopisy,...

 

Choď na zvitok 1, 2, 3 ... 43, 44, 45


Najnovšie príspevky vo fóre
sona1611:
post img Upozornenie a výzva
Čas: 31.05. 18 - 15:12
sona1611:
post img Oznámenie
Čas: 29.05. 18 - 13:39
Lukáš Kiš:
post img Vatra 2018
Čas: 07.05. 18 - 09:37
Aktuálna anketa
Momentálne žiadna anketa.

Oznámenie

Dňa 04.06.2018 o 18,00 hod.
v kancelárii OcÚ
sa uskutoční
zasadnutie obecného zastupiteľstva
s nasledovným programom:


1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Návrh záverečného účtu za rok 2017
5. Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017
6. Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
7. Výročná správa obce za rok 2017
8. Čerpanie a úprava rozpočtu za I.Q.2018
9. Predaj nehnuteľného majetku obce
10. Rôzne – Dedina ožíva
11. Diskusia
12. Záver


Zasadnutie OZ je verejné.


Vložené: Ut Máj 29, 2018 1:39 pm | Autor: sona1611 | Odpovede (0) - reagujte, diskutujte